علبرضا عادلی

پیست اسکی سهند استان اذربایجان شرقی بزرگترین پیست اسکی شمالغرب کشور هست که با توجه به بزرگی منطقه و امکانات داخل پیست از جمله طول ۱۲۰۰ متر منطقه اسکی ، ورزشکاران زیادی را جهت ورزش ، تمرین و مسابقه به خود جذب کرده هست.