فرزاد منتی

مراسم تودیع و معارفه شهردار کرمانشاه درون تالار غدیر شهرداری برگزار شد…درون این مراسم ضمن قدردانی از آرش رضایی،سعید طلوعی به عنوان هشتادمین شهردار شهر کرمانشاه معرفی شد.